Buradasınız

Engellilik İndirimi Tutarları

ENGELLİLİK  İNDİRİMİ TUTARLARI

(Gelir Vergisi Kanunu 31. Madde)

 

2020 (1)

2019 (2)

2018 (3)

2017 (4)

2016 (5)

2015 (6)

2014 (7)

I. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)

140012001000900

900

880

800

II. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)

790650530470

460

440

400

III. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)

350290240210

210

200

190

 

 

(1) 27.12.2019 gün ve 30991 (2.M)sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 305 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(2) 31.12.2018 gün ve 30642 (M) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 305 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(3) 29.12.2017 gün ve 30285 (M) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 302 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(4) 27.12.2016 gün ve 29931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 296 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(5) 25.12.2015 gün ve 29573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(6) 30.12.2014 gün ve 29221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 287 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(7) 30.12.2013 gün ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği

 

 

2019 YILI AYLIK VE YILLIK ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI VE
 SAĞLANAN VERGİ AVANTAJI

 

ENGELLİLİK DERECELERİ VE ÇALIŞMA GÜCÜ KAYIP ORANLARI
(G.V.K. MADDE 31)

AYLIK
İNDİRİM TUTARLARI
AYLIK
VERGİ AVANTAJI
YILLIK
İNDİRİM TUTARLARI
YILLIK
VERGİ AVANTAJI

 

1. Derece Engelliler İçin
(Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş olanlar)

 

1200

 

180

 

14400

 

2160

 

2. Derece Engelliler İçin
(Çalışma gücünün asgari %60’ını kaybetmiş olanlar)

 

650

 

97,5

 

7800

 

1170

 

3. Derece Engelliler İçin
(Çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş olanlar)

 

290

 

43,5

 

3480

 

522

 

Not: Vergi avantajı hesaplanırken asgari geçim indirimi dikkate alınmamıştır.

Türkçe