Buradasınız

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI
         TÜRKİYE'NİN SONUÇLANDIRDIĞI VERGİ ANLAŞMALARI
Türkiye'nin Sonuçlandırdığı Vergi Anlaşmaları Listesi
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Türkçe Metinleri
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliğleri
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Özelgeleri
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri
         ANLAŞMALARDA MEVCUT SÜRE VE ORANLAR
Temettüler Üzerinden Kaynak Devlette Alınacak Vergi Oranları
Faiz ve Gayrimaddi Hak Bedelleri Üzerinden Kaynak Devlette Alınacak Vergi Oranları
İnşaat Faaliyetlerinde İşyeri Tespit Süreleri
         VERGİ ANLAŞMALARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRİCİ YAYINLAR
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Çerçevesinde Vergilendirme Esasları
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında Yer Alan "Karşılıklı Anlaşma Usulü"ne İlişkin Rehber
         DUYURULAR
Türkiye’de Mukim Olup İsviçre’den Temettü ve/veya Faiz Geliri Elde Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerden İsviçre Federal Gelir İdaresi Tarafınca Doldurulması İstenilen Formlara İlişkin Duyuru
Türkiye’de Mukim Olup Avusturya’dan Gelir Elde Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerden Avusturya Gelir İdaresi Tarafınca Doldurulması İstenilen Formlara İlişkin Duyuru
VERGİ KONULARINDA BİLGİ DEĞİŞİMİ ANLAŞMALARI
Türkiye'nin Sonuçlandırdığı Bilgi Değişimi Anlaşmaları Listesi
Bilgi Değişimi Anlaşmaları Türkçe Metinleri
İKİLİ VE ÇOK TARAFLI ANLAŞMALAR
İKİLİ VE ÇOK TARAFLI ANLAŞMALAR GENEL TEBLİĞLERİ
İKİLİ VE ÇOK TARAFLI ANLAŞMALAR İÇ GENELGELERİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE MEP İŞTİRAKÇİLERİ ARASINDA EV SAHİBİ HÜKÜMET ANLAŞMASI
DİPLOMATİK İLİŞKİLER HAKKINDA VİYANA SÖZLEŞMESİ
KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİ HAKKINDA VİYANA SÖZLEŞMESİ
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ
GATT Bilgilendirme Rehberi
DİĞER İKİLİ VE ÇOK TARAFLI ANLAŞMALAR ÖZELGELERİ
AVRUPA BİRLİĞİ
TÜRKİYE– AB ORTAK MEVZUATI
TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI
TÜRKİYE– AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK SÜRECİ
VERGİLENDİRME/TAXATION BÜLTENLERİ

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ IPA ÇERÇEVE ANLAŞMASI / TURKEY-EU IPA FRAMEWORK AGREEMENT

5824 SAYILI UYGUN BULMA KANUNU ve 2008/14450 SAYILI ve 2009/14614 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARLARI
TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ IPA ÇERÇEVE ANLAŞMASI / TURKEY-EU IPA FRAMEWORK AGREEMENT
1 SIRA NO'LU GENEL TEBLİĞ / GENERAL COMMUNIQUÉ (SERIES NO: 1)
KONSOLİDE 1 SIRA NO'LU GENEL TEBLİĞ
AVRUPA TOPLULUĞU (AT) YÜKLENİCİLERİ İÇİN KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) İSTİSNA SERTİFİKASI BAŞVURU VE KULLANMA REHBERİ

YERLEŞİK EŞLEŞTİRME DANIŞMANLARI VERGİ İSTİSNASI REHBERİ / RESIDENT TWINNING ADVISERS (RTA) GUIDE FOR TAX EXEMPTION

Türkçe