Buradasınız

Ulaştırma ve Lojistik Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması İkinci Çalıştayı Gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Lojistik Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması İkinci Çalıştayı Gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi“ kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen ''Ulaştırma ve Lojistik Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' konulu ikinci çalıştay, 12-15 Kasım 2019 tarihleri arasında, kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), akademisyenler ve özel sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla Mersin’de gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayın tüm katılımcıları, ulaştırma ve lojistik sektöründe bir önceki çalıştayda belirlenen sorunlar üzerinde tartışarak kayıt dışı ekonominin boyutunun ve mücadele stratejilerinin belirlenmesi, mevzuattaki boşlukların giderilmesi, denetim/izleme mekanizmalarının geliştirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi için somut ve uygulanabilir önerilerini dile getirmişlerdir.

Gelir İdaresi Grup Başkanı Sn. Gökhan Özçubuk, yaptığı açılış konuşmasında; Türkiye'de ulaştırma ve lojistik sektörüne ilişkin mevcut durumu kayıt dışılık açısından değerlendirmiş, proje kapsamında yapılacak çalışmaların, sektörün vergi gelirleri ve denetimi açısından kritik önemini vurgulamıştır.

PwC  Şirket Ortağı Sn. Ersun BAYRAKTAROĞLU, Türkiye’de ulaştırma ve lojistik sektörününe yönelik genel değerlendirmeler yapmış, kayıt dışı ekonomi ile mücadele konusunda sektöre yönelik tespitlerini paylaşmıştır.  

PwC Şirket Vergi Hizmetleri Direktörü Sn. Ümit Başkırt, Türkiye’nin lojistik altyapısı ve ulaştırma modlarına ve kayıt dışı ekonomiye ilişkin bilgilendirici bir sunum gerçekleştirmiştir.

Ulaştırma ve lojistik sektörünün ele alındığı ikinci sektör çalıştayının moderasyonunu öğretim görevlileri Prof. Dr. Umut Rıfat Tuzkaya, Prof. Dr. Hülagü Kaplan, Prof. Dr. Birdoğan Baki ve Atiye Tümenbatur ile birlikte üstlenen Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, sektöre ilişkin genel değerlendirmelerde bulunmuş, sektör rakamlarını yansıtmış ve çalıştayda izlenecek çalışma yöntemi ve projenin gelecek adımlarından bahsetmiştir.

12-15 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''2. Ulaştırma ve Lojistik Sektör Çalıştayı’nda” kayıt dışılık ile mücadele konusunda sektöre özgü sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri detaylı bir şekilde tartışılmıştır.

12-15 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''2. Ulaştırma ve Lojistik Sektör Çalıştayı’nda” kayıt dışılık ile mücadele konusunda sektöre özgü sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri detaylı bir şekilde tartışılmıştır.