Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 01/04/2020
E.g., 01/04/2020
2
Mart
2020
29/2/2020 tarihli ve 2178 sayılı Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar ile; 4760 say
...
1
Mart
2020
2019 Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1-31 Mart 2020 tarihleri arasında verilecektir....
1
Mart
2020
2019 yılında, sahip oldukları mal ve hakları kiraya verenlerin 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 2020 yılının MART ayının 1 inci gününden 30 uncu günü akşamına kadar beyanname vermeleri gerekmektedir....
28
Şubat
2020
28 Şubat 2020 tarihli ve 124 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2 Mart 2020 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 30 M...
28
Şubat
2020
2019 Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1-31 Mart 2020 tarihleri arasında verilecektir....
26
Şubat
2020
Samsun Vergi Dairesi Başkanlığına Bağlı Zafer Vergi Dairesi Müdürlüğünün 10.02.2020 tarihi itibariyle, Samsun Vergi Dairesi Başkanlık Birimleri ile Gaziler ve Ondokuzmayıs Vergi Dairesi Müdürlüklerinin ise 24.02.2020 tarihi itibariyle Liman Mah. Gezi Cd....
25
Şubat
2020
25/02/2020 tarihli ve 2151 sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile;...
24
Şubat
2020
Her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanmakta olan Vergi Haftası kapsamında vergi bilincinin; çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin ol...
20
Şubat
2020
20/02/2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun Dördüncü Kısmında yer alan ‘Değerli Konut Vergisi’ne...

Sayfalar