Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 21/02/2020
E.g., 21/02/2020
14
Aralık
2006
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 2 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Sirkülerinde ;Gerçek veya tüzel kişilerden, - Herhangi bir ilan ve reklam yapmayan, herhangi bir levha, tabela vb. asmamış olanlar ile...
14
Aralık
2006
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 16 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Sirkülerinde ; 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girecek olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince kamu işyerlerinin tescillerinin yapılması amacıyla bu işyerlerince Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek...
12
Aralık
2006
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Gelir İdaresi Başkanlığı 2007-2009 Stratejik Planlama Çalışması, Gelir İdaresi Başkanı Sayın Osman Arıoğlu ve diğer üst düzey yöneticilerin katılımıyla 09-10 Aralık 2006 tarihlerinde Ilgaz'da yapıldı....
5
Aralık
2006
01 Aralık 2006 tarihinde Ankara Sheraton Otel'de düzenlenen törene, Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN, Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK, Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat BAŞESGİOĞLU, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Sayın Hasan Basri AKTAN, Gelir İdare...
28
Kasım
2006
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 2006/1 seri nolu Kurumlar Vergisi İç Genelgesi'nde; halihazırda kullanılmakta olan beyannamelerde menkul sermaye iratlarına ayrıntılı olarak yer verildiğinden dolayı vergi kesintisine tabi tutulan menkul sermaye iratları için gerek elektronik ortamda gerek kağıt orta...
28
Kasım
2006
Konuyla ilgili olarak yayımlanan 12 seri nolu ÖTV genel tebliğinde; daha önce yayımlanan 1 seri nolu ÖTV genel tebliğinde Yeminli Mali Müşavir (YMM) üretim raporlarının verilme sürelerine ve bildirimlere ilişkin olarak yapılan değişiklikler ile YMM üretim raporlarının önceki genel tebliğlerde belirt...
28
Kasım
2006
Konuyla ilgili olarak yayımlanan 363 seri nolu VUK genel tebliğinde; yeniden değerleme oranı 2006 yılı için % 7,8 (yedi virgül sekiz) olarak tespit edilmiş olup bu oranın aynı zamanda 2006 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı belirtilmiştir....
25
Kasım
2006
2006 Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilköğretim öğrencileri tarafından hazırlanan ve dereceye giren eserlerin yer aldığı vergi konulu resim, şiir ve slogan sergisi Milli Piyango Sergi Salonu'nda (GMK Bulvarı No:4 Kızılay/ANKARA) sanatseverlerin ilgisine sunulacaktır....
23
Kasım
2006
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 5 nolu sirkülerde; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (k) bendi ile geçici 1 inci maddesinin (8) numaralı fıkrasında yer alan yapı kooperatiflerinin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmeleri için taşımaları gereke...
20
Kasım
2006
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 44 seri nolu Katma Değer Vergisi Sirküleri'nde; Ekim 2006 vergilendirme dönemine ait Katma Değer Vergisi beyanname verme süresi tüm mükellefler için 22/11/2006 günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır....

Sayfalar