Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 18/08/2019
E.g., 18/08/2019
19
Temmuz
2007
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ve 293 ve 374 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri'ndeki usul ve esaslar çerçevesinde açıklanacak listeye dahil olan vergi borçları 16 Temmuz 2007 tarihinden itibaren Vergi Daireleri'nin ilan panolarında ilan edi...
18
Temmuz
2007
18 Temmuz 2007 tarih ve 26586 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/12392 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda; 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetinin, Merkez Bankasınca ihraç edilen likidite senetlerinin geri alım ve satım taa...
11
Temmuz
2007
Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflerimize en kısa sürede ve en az maliyetle hizmet sunma anlayışı çerçevesinde "Dilekçematik" hizmetini internet sayfasında sunmaya başlamıştır....
6
Temmuz
2007
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 49 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde tekstil ve konfeksiyon sektöründeki fason işlerde uygulanacak Katma Değer Vergisi oranı konusuna ilişkin açıklamalara yer verilmiştir....
6
Temmuz
2007
Başkanlığımızca yayınlanan 18 sıra no'lu Damga Vergisi Sirkülerinde; bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesine ilişkin düzenlenen kağıtlar ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri dahil olmak üzere bu kuruluş...
6
Temmuz
2007
2007/1 seri nolu Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesinde; nüfus cüzdanlarının kaybolduğu veya çalındığına ilişkin olarak alınan dilekçe üzerine yapılacak işlemler ile nüfus cüzdanı bilgileri ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının bilgi girişinde dikkat edilecek hususlara yer verilmiştir....
6
Temmuz
2007
Başkanlığımızca yayınlanan 4 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Sirküleri ile, iş yerlerine tabela, levha vb. asmayanlar ile ½ metrekareye kadar olan ışıksız tabela, levha vb....
6
Temmuz
2007
Başkanlığımızca yayınlanan 48 seri nolu KDVK Sirkülerinde; sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait kuruluşların Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 29/2....
5
Temmuz
2007
Başkanlığımızca yayınlanan 27 seri nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; Haziran 2007 dönemine ait Hizmet Vergisi (Banka Muameleleri Vergisi/Sigorta Muameleleri Vergisi) Beyannamelerinin 15 Temmuz 2007 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle 16 Temmuz 2007 günü akşamına kadar elektronik ortamda v...
3
Temmuz
2007
Günümüz koşullarında gelişen demokrasi anlayışı ve küreselleşme, Devletin de yaptığı harcamalarda şeffaf olmasını, bu bilgileri kamuoyuna sunmasını bir başka ifade ile hesap vermesini zorunlu hale getirmiştir. ...

Sayfalar