Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 28/03/2020
E.g., 28/03/2020
30
Aralık
2019
30 Aralık 2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29/12/2019 tarihli ve 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile daha öncek...
30
Aralık
2019
30 Aralık 2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29/12/2019 tarihli ve 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla gi...
30
Aralık
2019
30/12/2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: C Sıra No: 5 Tahsilat Genel Tebliği ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilen amme alacaklarına uygulanan tecil faizi oranı yıllık %15 olarak belirlenmiş ve tecil faizi o...
30
Aralık
2019
27/12/2019 tarihli ve 30991 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51) ile; 2020 yılında uygulanacak maktu istisna tutarları ile 16 ncı maddede yer alan matrah dilim tutarlarının tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir....
30
Aralık
2019
27/12/2019 tarihli ve 30991 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52) ile; konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılacak binalar için 2020 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir....
30
Aralık
2019
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 52) ile; 2020 yılı için uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir....
30
Aralık
2019
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64) ile; Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2019 yılında uygulanan maktu vergi tutarlarının yeniden değer...

Sayfalar