Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 24/01/2020
E.g., 24/01/2020
23
Ekim
2019
Gelir İdaresi Başkanımız Sayın Bekir BAYRAKDAR 21.10.2019 tarihinde Samsun Vergi Dairesi Başkanlığını ziyaret etti....
23
Ekim
2019
Gelir İdaresi Başkanımız Sayın Bekir BAYRAKDAR 18.10.2019 tarihinde Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığını ziyaret etti....
23
Ekim
2019
Gelir İdaresi Başkanımız Sayın Bekir BAYRAKDAR 04.10.2019 tarihinde Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığını ziyaret etti....
21
Ekim
2019
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 22/10/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer alma...
20
Ekim
2019
19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;...
20
Ekim
2019
19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;...
20
Ekim
2019
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:510) ile;Adresini değiştiren mükelleflerin yeni vergi dairesine müracaat etmelerine ilişkin düzenleme yapılmıştır....
20
Ekim
2019
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:511) ile yapılan düzenlemeler sonucunda, vergi dairesi müdürlüklerinin yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra birimlerinin tamamı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı da 213 sayılı Kanun k...
17
Ekim
2019
Ülkemizin taraf olduğu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının karşılıklı anlaşma usulü maddesinin uygulanmasına ilişkin Başkanlığımız internet sitesinde "Uluslararası Mevzuat" bölümünde yayımlanmakta olan "Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında Yer Alan Karş...
15
Ekim
2019
15.10.2019 tarihli ve VUK-118/2019-8 sayılı Sirkülerle, meslek mensubunun kendisinin veya yakınının vefat etmesi ve vefat tarihi itibarıyla beyanname/bildirimin verilme süresinin bitimine 7 gün veya daha az süre kalmış olması durumunda, yakını veya kendisi vefat eden ...

Sayfalar