Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 28/03/2020
E.g., 28/03/2020
31
Ocak
2020
6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 18.
...
31
Ocak
2020
7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 16.
...
31
Ocak
2020
7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 9. taksit ödemesi için bugün son gün.Ödemelerinizi;...
30
Ocak
2020
Bilindiği gibi, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların onsekizinci, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların onaltıncı, 7143 Sayılı Bazı Al...
30
Ocak
2020
Türkiye Cumhuriyeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti arasında bir Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması akdedilmesine ilişkin ilk tur müzakereler 21-23 Ocak 2020 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilmiştir....
30
Ocak
2020
2019 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimizin vergilendirilmesine ilişkin olarak “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi” ile “Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü’’ hazırlanarak kullanıma sunulmuştur....
29
Ocak
2020
28/1/2020 tarihli ve 2081 sayılı Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar ile; 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan bazı motorin türlerinin ÖTV tutarları yeniden belirlenmiş ve belirlenen bu tutarların k...
28
Ocak
2020
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 28/1/2020 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır....
27
Ocak
2020
27 Ocak 2020 tarihli ve 123 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın illerindeki mükellefler tarafından 27 Ocak 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler...
25
Ocak
2020
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 24.01.2020 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Elazığ İli Sivrice İlçesi olan deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya İllerinde vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edilmiştir....

Sayfalar