Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 28/03/2020
E.g., 28/03/2020
28
Şubat
2020
2019 Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1-31 Mart 2020 tarihleri arasında verilecektir....
26
Şubat
2020
Samsun Vergi Dairesi Başkanlığına Bağlı Zafer Vergi Dairesi Müdürlüğünün 10.02.2020 tarihi itibariyle, Samsun Vergi Dairesi Başkanlık Birimleri ile Gaziler ve Ondokuzmayıs Vergi Dairesi Müdürlüklerinin ise 24.02.2020 tarihi itibariyle Liman Mah. Gezi Cd....
25
Şubat
2020
25/02/2020 tarihli ve 2151 sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile;...
24
Şubat
2020
Her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanmakta olan Vergi Haftası kapsamında vergi bilincinin; çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin ol...
20
Şubat
2020
20/02/2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun Dördüncü Kısmında yer alan ‘Değerli Konut Vergisi’ne...
20
Şubat
2020
20/02/2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 517) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Kanun yolundan vazgeçme” başlıklı 379 uncu maddesine ilişkin açıklamalar yer almakta ve uygulamaya yönelik usul ve esaslar ...
14
Şubat
2020
14/02/2020 tarihli ve 31039 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:30) ile;...
11
Şubat
2020
7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesiyle 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun yeniden düzenlenen 34 üncü maddesinde ihdas edilen konakl...
10
Şubat
2020
9/2/2020 tarihli ve 31034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:7) ile 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyan...

Sayfalar