Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 27/03/2020
E.g., 27/03/2020
4
Mart
2020
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 5/3/2020 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almakt...
3
Mart
2020
3/3/2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) ile;...
3
Mart
2020
Seri:A Sıra No:12 Tahsilat Genel Tebliği ile 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesinin vermiş olduğu yetki çerçevesin...
3
Mart
2020
7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 10. taksit ödeme dönemi 1 Mart 2020 tarihinde başladı. Son gün 31 Mart 2020.Ödemelerinizi;...
3
Mart
2020
7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 17. taksit ödeme dönemi 1 Mart 2020 tarihinde başladı. Son gün 31 Mart 2020.Ödemelerinizi;...
3
Mart
2020
3/3/2020 ve 31057 sayılı 31 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile; 1 Nisan 2020’den itibaren yürürlüğe girmek üzere; külçe metal teslimlerinde; bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından ...
2
Mart
2020
29/2/2020 tarihli ve 2178 sayılı Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar ile; 4760 say
...
1
Mart
2020
2019 Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1-31 Mart 2020 tarihleri arasında verilecektir....
1
Mart
2020
2019 yılında, sahip oldukları mal ve hakları kiraya verenlerin 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 2020 yılının MART ayının 1 inci gününden 30 uncu günü akşamına kadar beyanname vermeleri gerekmektedir....
28
Şubat
2020
28 Şubat 2020 tarihli ve 124 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2 Mart 2020 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 30 M...

Sayfalar