Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 15/10/2019
E.g., 15/10/2019
2
Ekim
2019
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 3/10/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almak...
2
Ekim
2019
02/10/2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01/10/2019 tarihli ve 1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B) bölümüne 32 nci sıra eklenmek suretiyle bazı avukatlık hizmetlerine uygulanan KDV ...
2
Ekim
2019
02/10/2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01/10/2019 tarihli ve 1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, 2 Ekim 2019 tarihi...
1
Ekim
2019
Başkanlığımız tarafından “Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemleri Broşürü” güncellenerek kullanıma sunulmuştur.Broşürde vergilendirme sürecinde ortaya çıkan vergi hatalarına ve bu hataların idari aşamada düzeltme yolu ile çözümlenmesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır....
30
Eylül
2019
Bilindiği gibi, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların onaltıncı, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ondördüncü ve 7143 Sayılı Bazı A...
27
Eylül
2019
Başkanlığımızca 14 Temmuz 2018 tarihinde yazılı, 2-3 Mayıs 2019 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Avukatlık Giriş Sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen tarihte ilan olunan kadrolar dahilinde görev yerleri belirlenecektir....
26
Eylül
2019
İstanbul’da meydana gelen deprem nedeniyle; İstanbul ilindeki mükellefler tarafından 26 Eylül 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzeri...
26
Eylül
2019
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 27/9/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almak...
26
Eylül
2019
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu ve Avrupa Birliği'nin yaklaşık 1.7 milyon Avro katkı sağladığı “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Den...
26
Eylül
2019
Gelir İdaresi Başkanımız Sayın Bekir BAYRAKDAR 25.09.2019 tarihinde Konya Vergi Dairesi Başkanlığını ziyaret etti....

Sayfalar