Buradasınız

TÜFE'ye Endeksli Anüite Devlet Tahvillerinde Vergilemeye İlişkin Gelir Vergisi Sirküleri Taslağı Hazırlandı.

TÜFE'ye Endeksli Anüite Devlet Tahvillerinde Vergilemeye İlişkin Gelir Vergisi Sirküleri Taslağı Hazırlandı.

Sirküler Taslağında enflasyondaki değişmelerden etkilenmeyen öngörülebilir net getiri garantisi sağlayan TÜFE'ye endeksli anüite Devlet Tahvillerinin elde tutulması ve elden çıkarılmasından doğan kazançların 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun geçici 67 nci maddesi kapsamında vergilendirilmesinde, tevkifat matrahının nasıl tespit edileceğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalarımız devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi aozdamar@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Sirküler Taslağına ulaşmak için tıklayınız.