VERGİ BEYANNAMELERİNDE 2019 YILI İÇİN UYGULANAN

DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

 

Yıllık gelir vergisi beyannameleri

72,70 TL

Kurumlar vergisi beyannameleri

97,10 TL

Katma değer vergisi beyannameleri

48,00 TL

Muhtasar beyannameler

48,00 TL

Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

48,00 TL

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler

56,90 TL