Tel : (312) 415 35 50

Faks : (312) 415 28 47
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

Ankara/ 3 Nisan 2007

Şubat ayında KDV  yüzde 26.7  arttı

Gelir İdaresi Başkanlığı, Şubat döneminde KDV tahakkuklarında yüzde 26.7'lik artış olduğunu açıkladı.

Açıklamada;  “Ücretlilerde vergi  indirimi müessesesinin kaldırılmasının fiş-fatura alımının azalmasına ve böylelikle KDV gelirlerinin düşmesine neden olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor” denildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Şubat dönemine ilişkin rakamlara bakıldığında KDV tahakkuklarında yüzde 26.7 'lik artış olduğunu açıkladı. Vergi gelirlerinin azaldığına yönelik yapılan yorum ve değerlendirmelerin yanlış olduğu vurgulanan açıklamada, 2007'nin ilk iki ayında tahsilatın geçen yıla oranla düşük görülmesinin KDV iadelerinin geçen yıla göre fazla olması ve tahsilatın mart ayına kaymasından kaynaklandığı kaydedildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıklaması şöyle: “ Son günlerde bazı basın ve yayın organlarında 2007 yılı Şubat dönemi Katma Değer Vergisi tahsilatının önemli düşüşler gösterdiği şeklinde haber ve yazılara yer verilmiş olup, söz konusu tahsilat düşüklüğünün en önemli sebeplerinden biri olarak; ücretlilerde vergi  indirimi müessesesinin kaldırılması gerekçesiyle fiş ve fatura alma eğilimindeki azalmanın gösterildiği gözlemlenmiştir.

Bilindiği üzere, ücretlilerde vergi  indirimi uygulamasının sona erdirildiği 2007 yılının ilk KDV dönemi olan 2007 Ocak ayında düzenlenen perakende satış fişleri ve faturalara dayanılarak mükelleflerce hazırlanan beyannameler 2007 Şubat ayında verilmiş ve dolayısıyla KDV tutarları Şubat ayında tahakkuk ettirilmiş bulunmaktadır. Bu nedenle, fiş ve fatura alınıp alınmadığı yönünde yapılacak bir değerlendirmede, öncelikle  KDV tahakkuk rakamlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, 2007 yılı Şubat ayında dahilde alınan brüt (iade dahil) KDV tahakkuku bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,7 artış göstermiş olup, 2007 yılı Ocak-Şubat ayları kümülatif tahakkuk artışı ise 2006 yılının aynı dönemine göre yüzde 8,5 olarak gerçekleşmiştir.

Öte yandan, 2007 yılı Şubat döneminde ihracatta KDV iadelerinin artması, ayrıca vergi ödeme döneminin Şubat ayının 26’sında sona ermesinin ardından bankalar aracılığı ile yapılan tahsilatların en az üç gün sonra vergi dairesi muhasebe kayıtlarına yansıması; bu dönemin brüt (iade dahil) ve dolayısıyla net (iade hariç) KDV tahsilatlarının Şubat istatistiklerinde düşük görünmesine sebep olmuştur.

Nitekim 2006 Şubat ayında tahsilatı yapıldığı halde aynı yılın Mart dönemi kayıtlarına  sadece otomasyonlu vergi dairelerinden nakledilmiş KDV tutarı yaklaşık 435 milyon YTL iken, 2007 Şubat ayı tahsilatlarından Mart ayına  aktarılan tutar; 420 milyon YTL’si Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığından olmak üzere toplam yaklaşık 1.016 milyon YTL’ye yükselmiş bulunmaktadır.

Bir başka ifadeyle, 2007 Şubat dönemine ilişkin olarak mevcut vergi istatistiklerinde yer alan KDV tahsilat rakamlarının esasında 1.016 milyon YTL fazla olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Ayrıca, KDV tahsilatına ilişkin yapılan bu açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, 2007 yılı Şubat ayı brüt KDV tahsilatı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 9,5 oranında bir artışa işaret etmektedir.

Buna göre, 2007 yılı Şubat ayı KDV tahakkukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,7 artmış bulunmaktadır ve aynı dönemin KDV tahsilatlarında da herhangi bir düşüklük söz konusu değildir.

Dolayısıyla, ücretlilerde vergi  indirimi müessesesinin kaldırılmasının fiş-fatura alımının azalmasına ve böylelikle KDV gelirlerinin düşmesine neden olduğu yönündeki iddialar doğru bulunmamaktadır.”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.