Tel   : (312) 415 35 19

                  Faks : (312) 415 28 47

e-posta: basinmusavirligi@gelirler.gov.tr

                                

                                                                                          29 Aralık 2016

 

          

 

BASIN BÜLTENİ

 

Otomobil satışlarının Aralık ayının son günlerinde artması nedeniyle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla;

- Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa İl merkezlerindeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi daireleri 30 Aralık 2016 Cuma günü saat 19:00’a kadar,

- Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya ve Bursa İl merkezlerindeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi daireleri 31 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 13:00’e kadar

açık bulundurulacaktır.

Diğer taraftan, yeterli sayıda personel bulundurulmak suretiyle;

-Yukarıda sayılan illerin ilçelerindeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerinin 30 Aralık 2016 Cuma günü saat 19:00’a kadar, 31 Aralık 2016 Cumartesi günü ise saat 13:00’e kadar açık bulundurulması konusunda Vergi Dairesi Başkanları,

-Diğer il merkezleri ve ilçelerdeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerinin 30 Aralık 2016 Cuma günü saat 19:00’a kadar, 31 Aralık 2016 Cumartesi günü ise saat 13:00'e kadar açık bulundurulması konusunda ise Vergi Dairesi Başkanları/ İl Defterdarları,

yetkili kılınmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.