Tel   : (312) 415 35 19

                  Faks : (312) 415 28 47

e-posta: basinmusavirligi@gelirler.gov.tr

                                

DUYURU
26 Şubat 2018

 

Toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin geliştirilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası Vergi Haftası olarak kutlanmaktadır.

29. Vergi Haftası bu yıl 26 Şubat-4 Mart 2018 tarihleri arasında tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. Bu kapsamda;

  • 2017 yılında verilen beyannamelere göre illerinde gelir ve kurumlar vergisi rekortmeni olan mükelleflere Maliye Bakanı Sayın Naci AĞBAL imzalı Teşekkür Belgeleri verilecektir.

  • Türkiye genelinde, beyan, ödeme ve diğer vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getiren gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler vergi dairelerinde oluşturulan heyetler tarafından işyerlerinde ziyaret edilerek sunulan hizmetlere yönelik görüş ve önerileri alınacaktır.

  • Vergi Haftası için hazırlanan “Vergilerimizle Büyüyen Türkiye”ve“Vergi Geleceğimizdir”  sloganlarının yer aldığı afişler tüm illerde asılacaktır. Öğrencilere yönelik hazırlanan vergi haftası afişleri ilköğretim ve ortaöğretim okullarında  asılacaktır.

  • 81 ilde öğrenciler okullarında ziyaret edilerek vergi bilinci konusunda bilgilendirmeler yapılacaktır.

  • Türkiye genelindeki okullarda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa Vergi Bilincini Geliştirme Eğitimleri yapılacaktır. 

  • Vergi haftası kapsamında üniversitelerde stantlar kurularak kayıt dışı ekonomi, istihdam, vergi bilinci vb. konularda bilgilendirme yapılacaktır.

  • Vergi dairesi müdürlüğü bazında genç girişimcilere vergi konularında bilgilendirme yapılacaktır.

  • Sinemalarda vergi haftasına ilişkin olarak hazırlanan videonun yayınlanması sağlanacaktır.

29. Vergi Haftasında kullanılan tüm görsellere www.vergihaftasi.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergisini tam ve zamanında ödeyerek ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür etmektedir.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI