Tel   : (312) 415 35 19

                  Faks : (312) 415 28 47

e-posta: basinmusavirligi@gelirler.gov.tr

                                

                                                                                          20 Kasım 2019

 

          

 

BASIN AÇIKLAMASI


Türkiye genelinde 2018 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin olarak 2019 yılı Nisan ayında 785 bin 656 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verilmiştir.

Verilen kurumlar vergisi beyannameleri ile 430 milyar 878 milyon 66 bin 609 TL matrah beyan edilmiş ve beyan edilen bu tutar üzerinden 85 milyar 262 milyon 503 bin 276 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirilmiştir.

Türkiye geneli kurumlar vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk eden ilk 100 mükellefin Vergi Dairesi Başkanlıkları (VDB) ve Defterdarlıklara göre dağılımı; Büyük Mükellefler VDB (48), İstanbul VDB (20), Ankara VDB (19), İzmir VDB (4), Kocaeli VDB (2), Antalya VDB (1),  Konya VDB (1), Manisa VDB (1), Hatay VDB (1), Zonguldak VDB (1), Elazığ Defterdarlığı (1) ve Rize Defterdarlığı (1) olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı vergilendirme dönemi için her bir mükellef kurum ortalama 548 bin 431 TL matrah beyanında bulunmuş ve bu matrah üzerinden ortalama 108 bin 524 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirilmiştir.

2018 vergilendirme dönemi beyanlarına göre dört Vergi Dairesi Başkanlığının beyanname veren mükellef sayısı, beyan edilen matrah ve tahakkuk eden vergi tutarları ile bunların Türkiye geneli içindeki payları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:    


Vergi Dairesi Başkanlığı (VDB)/ Defterdarlık (DEF)

Beyanname Veren Mükellef Sayısı

Türkiye Geneli İçindeki Payı

Beyan Edilen Matrah
(TL)

Türkiye Geneli İçindeki Payı

Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi
(TL)

Türkiye Geneli İçindeki Payı

İstanbul VDB

291.213

% 37,07

110.765.011.440

% 25,71

23.179.303.608

% 27,19

Büyük Mükellefler VDB

788

% 0,10

89.143.673.034

% 20,69

17.512.748.982

% 20,54

Ankara VDB

87.744,00

% 11,17

107.799.381.297

% 25,02

23.070.773.744

% 27,06

İzmir VDB

49.696,00

% 6,33

18.667.597.170

% 4,33

3.587.144.512

% 4,21

Diğer VDB/DEF

356.215

% 45,33

104.502.403.668

% 24,25

17.912.532.431

% 21,00

Türkiye Geneli Toplamı

785.656

% 100

430.878.066.609

% 100

85.262.503.276

% 100

Kamuoyuna Duyurulur.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI