Tel   : (312) 415 35 19

                  Faks : (312) 415 28 47

e-posta: basinmusavirligi@gelirler.gov.tr

                                

                                                                                          20 Kasım 2019

 

          

BASIN AÇIKLAMASI


Türkiye genelinde 2018 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak 2019 yılı Mart ayında 3 milyon 540 bin 136 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmiştir.

Verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 87 milyar 914 milyon 102 bin 970 TL matrah beyan edilmiş ve beyan edilen bu tutar üzerinden 23 milyar 617 milyon 67 bin 834 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir.

Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk eden ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı; İstanbul (85), Ankara (3), Gaziantep (3), Antalya (2), İzmir (2), Denizli (2), Bursa (1), Eskişehir (1) ve Hatay (1) olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye genelinde 2018 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 24 bin 834 TL matrah beyanında bulunmuş ve bu matrah üzerinden ortalama 6 bin 671 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir.

2018 yılı vergilendirme dönemi beyanlarına göre İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde; beyanname veren mükellef sayısı, matrah tutarları ve tahakkuk eden gelir vergisi tutarları ile bunların Türkiye geneli içindeki payları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:    


İL

Beyanname Veren Mükellef Sayısı

Türkiye Geneli İçindeki Payı

Beyan Edilen Matrah
(TL)

Türkiye Geneli İçindeki Payı

Tahakkuk Eden Gelir Vergisi
(TL)

Türkiye Geneli İçindeki Payı

İstanbul

1.050.965

% 29,69

41.149.947.027

% 46,81

11.822.949.798

% 50,06

Ankara

325.671

% 9,20

7.379.199.214

% 8,39

1.979.810.295

% 8,38

İzmir

270.040

% 7,63

6.596.257.450

% 7,50

1.740.921.494

% 7,37

Diğer İller

1.893.460

% 53,48

32.788.699.280

% 37,30

8.073.386.247

% 34,19

Türkiye Geneli Toplamı

3.540.136

% 100

87.914.102.970

% 100

23.617.067.834

% 100

Kamuoyuna Duyurulur.



GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI