Resmi Gazete Tarihi : 30.12.2007

Resmi Gazete Sayısı :  26742(Mükerrer)     

       Karar Sayısı : 2007/13007

             Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nin 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ve 22/12/2006 tarihli ve 2006/11437 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 13/12/2007 tarihli ve 35281 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/12/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  

Fasıl Notlarını Görmek İçin Tıklayınız

Fasılları Görmek İçin Tıklayınız