Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 24/08/2019
E.g., 24/08/2019
10
Mayıs
2012
Görevde yükselme e?itimi;1- Gelir ?daresi Ba?kanl??? E?itim Merkezi-ANKARA'da gerçekle?tirilecektir.2- 28 May?s 2012 Pazartesi günü Saat: 9.30'da ba?layacak olup, e?itime kat?lacak personelin en geç Saat: 9.00'da E?itim Merkezinde bulunmalar? gerekmektedir....
30
Nisan
2012
10 Aralık 2011 tarihinde yazılı bölümü, 26-29 Aralık 2011 tarihlerinde de sözlü bölümü yapılan Avukatlık Giriş Sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların başarı sırasına göre görev yerleri belirlenecektir.Bu nedenle;...
28
Nisan
2012
28 Nisan 2012 tarihinde yazılı bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş sınavında başarılı olan adaylar açıklandı. ...
21
Nisan
2012
Başkanlığımızca 21 Nisan 2012 tarihinde yapılan Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı yazılı sınav sonucu açıklandı. T.C. Kimlik Numarası ile sorgulama için tıklayınız....
18
Nisan
2012
1- Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan; KPSS 49 puan türü itibariyle her bir il için en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, 4885 aday sınava girmeye hak kazanmıştır. ...
12
Nisan
2012
1- Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan 2363 aday bu sınava katılmaya hak kazanmıştır. ...
7
Nisan
2012
Ba?kanl???m?zca 7 Nisan 2012 tarihinde yap?lan Vergi Dairesi Müdürlü?ü yaz?l? s?nav sonucu aç?kland?. Söz konusu duyuruya ula?mak için t?klay?n?z....
29
Mart
2012
1- S?nava kat?lma ?artlar?n? ta??yan ve usulüne uygun olarak ba?vuranlardan 340 aday bu s?nava kat?lmaya hak kazanm??t?r. ...

Sayfalar