Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 21/06/2019
E.g., 21/06/2019
18
Nisan
2012
1- Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan; KPSS 49 puan türü itibariyle her bir il için en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, 4885 aday sınava girmeye hak kazanmıştır. ...
12
Nisan
2012
1- Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan 2363 aday bu sınava katılmaya hak kazanmıştır. ...
7
Nisan
2012
Ba?kanl???m?zca 7 Nisan 2012 tarihinde yap?lan Vergi Dairesi Müdürlü?ü yaz?l? s?nav sonucu aç?kland?. Söz konusu duyuruya ula?mak için t?klay?n?z....
29
Mart
2012
1- S?nava kat?lma ?artlar?n? ta??yan ve usulüne uygun olarak ba?vuranlardan 340 aday bu s?nava kat?lmaya hak kazanm??t?r. ...
21
Mart
2012
Gelir İdaresi Başkanlığınca 28 Nisan 2012 tarihinde Gelir Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yapılacaktır. Söz konusu sınava ilişkin duyuruya ulaşmak için tıklayınız. ...
28
Şubat
2012
28 Ocak 2012 tarihinde yazılı, 20-24 Şubat 212 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş sınavında başarılı olan adaylar açıklandı. Söz konusu listelere ulaşmak için ...
18
Şubat
2012
Gelir İdaresi Başkanlığınca 18 Şubat 2012 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınav sonucu açıklandı.  Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız....

Sayfalar