Buradasınız

ÖSYM Tarafından (KPSS-2019/1) Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Teşkilatındaki Koruma Ve Güvenlik Görevlisi İle Şoför Kadrolarına Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru

ÖSYM Tarafından (KPSS-2019/1) Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Teşkilatındaki Koruma Ve Güvenlik Görevlisi İle Şoför Kadrolarına Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS-2019/1 ile Gelir İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatındaki koruma ve güvenlik görevlisi ile şoför kadrolara yerleştirilen adayların;

1- KPSS sonuç belgesine ilişkin internet çıktısı,

2- ÖSYM’ce yerleştirildiğine ilişkin internet çıktısı,

3- Öğrenim belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi,

4- Kimlik Kartı veya Nüfus cüzdanının aslı ile birlikte fotokopisi,

5- Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak atanacaklar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının aslı ile birlikte fotokopisi,

6- Şoför olarak atanacaklar için sürücü belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi,

7- Adli sicil ve arşiv kaydının olup olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

8- Askerlikle ilişiği olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

9- Sağlık yönünden görev yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

10- Mal bildirim beyannamesi, (Kurumdan temin edilebilir.)

11- Güvenlik Soruşturması Formu, (Kurumdan temin edilebilir.)

12- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf,

13- Halen herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışanlar için, çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

Yukarıda sayılan belgelerle birlikte 15 gün içinde;

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Merkez Özlük Müdürlüğüne,

(Devlet Mahallesi Merasim Cad. No:9/1 Çankaya / ANKARA)

şahsen başvurmaları gerekmektedir. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili Hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Duyurulur. 01/08/2019