Buradasınız

Özelge: önceden peşin olarak gerçekleştirilen ithalatlar için sonradan yapılan fark ödemeleri üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda…

Özelge: önceden peşin olarak gerçekleştirilen ithalatlar için sonradan yapılan fark ödemeleri üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda…

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7
Tarih: 
03/09/2009
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                                       

SAYI  : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7

KONU: K.K.D.F.

 

 

................... FABRİKALARI T.A.Ş.

.....................

 

 

İlgi     : .......... tarih ve ..........sayılı dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, 2008 yılında Şirketinizin hammadde ihtiyacı olan demir cevheri ithalinin, satıcı ile yapılmış olan sözleşme gereğince geçici olarak 2007 yılı FOB referans fiyatları esas alınmak suretiyle peşin olarak gerçekleştirildiği, daha sonra sözleşme çerçevesinde geriye dönük şekilde fiyat ayarlaması yapılarak Firmanınızın borçlandırılması üzerine, 03.10.2008 tarihinde satıcı firma hesabına hesaplanan fiyat farklarının transfer edildiği belirtilerek, önceden peşin olarak gerçekleştirilmiş olan ithalatlar için sonradan yapılan bu fark ödemeleri üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

Ayrıca, ödeme şekli akreditif olarak belirtilen ithalat işlemlerinde, mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edildiğinin tevsik edilmesi şartıyla fon kesintisi yapılmamakta, mal bedelinin bu tarihten sonra transfer edilmesi halinde ise ithalatçı kredilendirilmiş olacağından kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Buna göre, Şirketiniz tarafından peşin olarak akreditif ödeme yöntemine göre önceden ithal edilen demir cevherine ilişkin olarak sözleşme gereğince daha sonra yapılan fark ödemelerinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra gerçekleştirilmiş olması sebebiyle söz konusu fark ödemeleri üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                 Başkan a.