Buradasınız

Özelge: Yatırım Teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek makinalar nedeniyle kullanılacak kredilerde KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.

Özelge: Yatırım Teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek makinalar nedeniyle kullanılacak kredilerde KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.

Sayı: 
70903105-165.01.03[217]-15910
Tarih: 
19/02/2015
 

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı :70903105-165.01.03[217]-15910                                                                    19/02/2015

Konu :Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithal

edilen ve edilecek makineler nedeniyle

kullanılacak krediler üzerinden

(KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı

 

                                            

İlgi : ..... tarihli ve ......  sayılı yazınız.

            İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan...... . A.Ş. ne ait özelge talep formunda; şirketleri tarafından ..... ilinde, sebze ve meyveleri işleyecek meyve suyu konsantre ve püre konsantre üretim tesisi kurmak üzere destek unsurlarından yararlanmak amacıyla 19/12/2011 tarihli ve ....  sayılı yatırım teşvik belgesi alındığı, yatırım kuruluş yerinin Afyon Dinar bölgesine nakli ve yatırım teşvik belgesine ait makine ve teçhizat listesine ilave makine ve teçhizat ekletmek gibi nedenlerle Ekonomi Bakanlığından farklı zamanlarda yatırım teşvik belgesinin revize edilmesi taleplerinde bulunulduğu, bu taleplerin Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun bulunduğu, ancak ilk teşvik belgesinden sonra revize edilen tüm makine ve teçhizat listelerinin Ekonomi Bakanlığınca revize edilip onaylanmasıyla birlikte yeni teşvik belgelerinin (10/9/2014 tarihli ve 103626D sayılı teşvik belgesi düzenlenene kadar) yatırım finansmanı kısmının sehven düzenlenmediği, diğer taraftan sözü edilen listeler uyarınca makine ve teçhizatın kredi ile ithal edildiği belirtilerek söz konusu teşvik belgelerinin yatırım finansmanı kısmının düzenlenmemesi nedeniyle ithal edilen ve edilecek makineler için kullanılacak krediler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edilmekte olup, konuya ilişkin Başkanlığımız görüşü aşağıda yer almaktadır.

Bilindiği üzere, 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2/C maddesi gereğince; bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları kredilerde % 3 oranında KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

 Aynı Tebliğin 2/D maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında KKDF kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

Ayrıca, 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Kararnamenin Eki Kararının 11 inci maddesi ile bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç) KKDF oranı;

- Ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3,

- Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda % 1,

 - Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda % 0,5,

- Ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda % 0,

olarak tespit edilmiştir.

Mezkur Tebliğin 3 üncü maddesinin 14 üncü bendinde, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan krediler fon kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır. Ayrıca, konuya ilişkin Merkez Bankasının 05/08/1996 tarihli ve 96/2 sayılı Talimatının 7 nci bölümünde, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan vadeli ithalat işlemleri ve bu belge kapsamında kullanılan krediler üzerinden fon kesintisi yapılmayacağı belirtilmektedir.

 Buna göre, söz konusu yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen/edilecek makineler için kullanılacak krediler üzerinden KKDF kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Bilgi edinilmesini ve adı geçen şirkete yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde cevap verilmesini rica ederim.

Başkan a.