Buradasınız

Özelge: Merkez Bankasının 96/2 sayılı Genelgesi hk.

Özelge: Merkez Bankasının 96/2 sayılı Genelgesi hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7
Tarih: 
03/06/2009
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                                        

 

Sayı   : B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7

Konu: K.K.D.F.

 

 

............................. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 

 

        İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan ........................... özelgenin son paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli bulunmuştur.

Buna göre, vadeli nitelik taşıyan akreditiflerde ithalatın sadece Merkez Bankasının 96/2 sayılı Genelgesinin 2 numaralı bölümünde belirtilen şartları taşıyan kısmı üzerinden fon kesintisi yapılmayacak olup, bu şartları taşımayan kısımlar üzerinden fon kesintisi yapılacağı tabiidir.

Bu kapsamda, yapılan her ithalat işleminde bu şartların mevcudiyeti ayrı ayrı aranacak, ithalatın ödeme şeklinin bu tür bir akreditif olduğunun sözleşme metninden anlaşılamaması halinde gümrük idaresince kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi ödenmeden mal ithaline izin verilmeyecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

   Başkan a.