Buradasınız

Özelge: İhracatçı tarafından düzenlenen gümrük beyannamesinde imalatçı firmanın adının yazılı olmaması halinde, tecil-terkin ve iade işleminin yapılması mümkün bulunmaktadır.

Özelge: İhracatçı tarafından düzenlenen gümrük beyannamesinde imalatçı firmanın adının yazılı olmaması halinde, tecil-terkin ve iade işleminin yapılması mümkün bulunmaktadır.

Sayı: 
B.07.0.GEL.0.52/5278-121/50342
Tarih: 
29/12/1998
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 29.12.1998
SAYI : B.07.0.GEL.0.52/5278-121/50342
KONU : İhracatçı tarafından düzenlenen gümrük beyannamesinde
imalatçı firmanın adının yazılı olmaması halinde, tecil-terkin ve iade
işleminin yapılıp, yapılmayacağı hk.

ANKARA VALİLİĞİNE
(Defterdarlık : Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü)

İLGİ : 23.07.1998 tarih ve 6761 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, ...... A.Ş.'nin 1997/Nisan , 1998/Şubat dönemlerinde ihraç kaydıyla mal tesliminde bulunduğu, ancak Gümrük Çıkış Beyannamelerinde imalatçı firma olarak isminin yer almaması üzerine Yeminli Mali Müşavir .....'a düzenlettirilen Sınırlı İnceleme Raporunda, 1998/Şubat döneminde ihraç edilen malların imalatçısının adı geçen şirket olduğunun tespit edildiği, iade ve mahsup işlemlerinin yerine getirilip getirilemeyeceği konusunda tereddüte düşüldüğü belirtilmektedir.

İhracatçı tarafından gümrük beyannamesinde imalatçı firmanın adının yazılı olmamasına rağmen, söz konusu beyanname ile ihraç edilen malların bu firmaya ait olduğunun Yeminli Mali Müşavir raporu ile tespit edilmesi halinde, diğer şartların da yerine getirilmesi kaydıyla imalatçı firmanın bu teslimi ile ilgili tecil-terkin ve iade işlemlerinin yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı