Buradasınız

Özelge: Yurt dışında bulunan müşteriye yapılan satışla (ihracat) ilgili olarak müşterinin ülkesindeki yerleşik banka aracılığı ile açılan akreditifin akreditifi açan banka nezdinde iskonto ettirilmesi halinde KKDF uygulaması hk.

Özelge: Yurt dışında bulunan müşteriye yapılan satışla (ihracat) ilgili olarak müşterinin ülkesindeki yerleşik banka aracılığı ile açılan akreditifin akreditifi açan banka nezdinde iskonto ettirilmesi halinde KKDF uygulaması hk.

Sayı: 
70903105-165.01.03[220]-114695
Tarih: 
26/11/2014
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı :70903105-165.01.03[220]-114695                                                                   26/11/2014

Konu : İhracat Alacağının İskontosunda KKDF

 

.....

 

İlgi : 19/11/2014 tarihli ve 1696 sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınızda; yazınız ekinde yer alan ...'ye ait özelge talep formunda, firmaları tarafından yurt dışında bulunan müşteriye yapılan satışla (ihracat) ilgili olarak müşterinin ülkesindeki yerleşik banka aracılığı ile açılan akreditifin akreditifi açan banka nezdinde iskonto ettirilmesi halinde, iskonto tutarı hariç Türkiye'de bulunan bankaya gönderilecek tutar üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edildiği belirtilerek konu hakkında uygulamaya yön verecek Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları kredilerin % 3 oranında KKDF'ye tabi olduğu belirtilmektedir.

Ayrıca, 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç);

- ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3

- ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda % 1

- ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda % 0,5

- ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda % 0

oranlarında KKDF kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Buna göre, vadeli akreditif ödeme şekline göre yapılacak ihracata ait bedelin yurt dışı bir banka aracılığıyla iskonto ettirilerek tahsil edilmesi neticesinde işlem peşin ihracata dönüştüğünden ve bu işlemin kredi olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından KKDF kesintisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve adı geçen şirkete yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde cevap verilmesini rica ederim.

                                                                                                    

                                                                                                      

                                                                                                         Başkan a.

Gelir İdaresi Daire Başkanı