Buradasınız

Özelge: Damga vergisinin yansıtılmasında KDV hesaplanmayacağı hk.

Özelge: Damga vergisinin yansıtılmasında KDV hesaplanmayacağı hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.4.99.16.02-2010-KDV/1-19
Tarih: 
26/05/2010
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-2010-KDV/1-19

26/05/2010

Konu

:

Damga vergisinin yansıtılmasında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Başkanlığımız ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz ve zincir mağazacılık şeklinde tüketim mallarının perakende satışı faaliyeti ile iştigal ettiğiniz belirtilmiş olup, ticari faaliyetiniz çerçevesinde muhtelif firmalardan yaptığınız mal alımlarına ilişkin imzalanan sözleşmeler üzerinden tahakkuk edecek damga vergilerinin tamamının kurumunuz tarafından ödenmesi ve daha sonra sözleşmeye  taraf olan satıcı firmalara düşen payın bire bir yansıtılması durumunda düzenlenecek faturalarda katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 Sayılı Katma Değer vergisi Kanununun 1 inci maddesine  göre, Türkiye'de  ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve  hizmetler katma değer vergisine tabidir.

Ancak, şirketinizin faaliyetlerine ilişkin olarak diğer firmalarla yaptığı sözleşmelere ait beyan ederek ödediği damga vergisini daha sonra karşı tarafa bire bir yansıtması işlemi, herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını oluşturmadığından katma değer vergisine tabi bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.                              

                                                               

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.