Buradasınız

Özelge: Ruhsatında hususi yazılan ve ticari faaliyetinde kullanılacağı beyan edilen taşıtın işletme aktifine kaydedilerek durumun Bankanıza belgelenmesi halinde, söz konusu taşıtın alımı için kullanılacak kredi üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu

Özelge: Ruhsatında hususi yazılan ve ticari faaliyetinde kullanılacağı beyan edilen taşıtın işletme aktifine kaydedilerek durumun Bankanıza belgelenmesi halinde, söz konusu taşıtın alımı için kullanılacak kredi üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Tarih: 
16/05/2008
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

SAYI     : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2

KONU   :

 

.........................BANK A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

........................

 

 

İLGİ     : .................. tarih ve ...................sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, bir müşterinizin kendi adına düzenlenmiş ve ruhsatında hususi yazılan ve ticari faaliyette kullanacağı beyan edilen taşıtı satın almak istediği, söz konusu taşıtın işletme aktifine kaydedilmesi ve durumun Bankanıza belgelenmesi halinde, taşıt alımı için kullanılacak kredinin, ticari kredi gibi addedilip kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi olup olmayacağı hususunda tereddüde düşüldüğü belirtilerek, konuya ilişkin Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğin 2 nci maddesinde; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler)  % 15 oranında, diğer kredilerde ise % 0 (sıfır)  oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Öte yandan, ticari, zirai veya mesleki faaliyetin tevsik edilerek ilgili kıymetin alımından sonra işletme aktifine kaydedilmesi şartıyla kullanılan kredilerin anılan Tebliğin 2 nci maddesinin parantez içi hükmü nedeniyle, diğer krediler kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Buna göre, ruhsatında hususi yazılan ve ticari faaliyetinde kullanılacağı beyan edilen taşıtın işletme aktifine kaydedilerek durumun Bankanıza belgelenmesi halinde, söz konusu taşıtın alımı için kullanılacak kredi üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaması gerekmektedir. Ayrıca, yukarıda açıklanan esaslara aykırı bir şekilde kredi kullanıldığının tespit edilmesi halinde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi ve cezai faizin ödenmesinden bankanızın sorumlu tutulacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 Başkan a.