Buradasınız

Özelge: Devir işlemi yapılan krediden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında….

Özelge: Devir işlemi yapılan krediden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında….

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.68/6802-7
Tarih: 
16/09/2008
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı    : B.07.1.GİB.0.68/6802-7

Konu  : 

 

 

.......... A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

......................

 

 

İlgi: ............ tarih ve .............. sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, yurt dışındaki bir bankanın yurt içine kullandırdığı yatırım kredisinin bir yıldan önce Bankanızın yurt dışındaki şubesine devredileceği, kreditör değişikliği sırasında kredi tutarının Bankanızın yurt dışı şubesince krediyi ilk kullandıran bankaya transfer edileceği ifade edilerek, devir işlemi yapılan kredinin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 3 üncü maddesinde, Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışından sağlanan, ortalama vadesi asgari 1 yıl olan döviz ve altın kredileri fona kesinti yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

Diğer taraftan, Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları kredilere ilişkin yurt dışındaki kreditör alacağının aynı şartlarla başka bir kreditöre devredilmesi ile mevcut kredi ilişkisinde sadece alacaklı taraf değiştiğinden yeni bir kredi ilişkisi doğmamakta olup, sadece kreditör değişikliği dolayısıyla kredinin vadesi değişmediğinden fon kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Buna göre, yurt dışındaki bir bankanın yurt içine kullandırdığı yatırım kredisinin bir yıldan önce Bankanızın yurt dışındaki şubesine devredilmesi, kreditör değişikliği sırasında kredi tutarının Bankanızın yurt dışı şubesince krediyi ilk kullandıran bankaya transfer edilmesi halinde; yurt dışındaki kreditör alacağının aynı şartlarla başka bir kreditöre devredilmesi söz konusu olacağından devir işlemi yapılan krediden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                                      Başkan a.