Buradasınız

Özelge: Yurt dışında yerleşik ihracatçı firmanın Türkiye'de açtıracağı hesaba ithalattan önce yatırılan ithalat bedelinin peşin ödeme olarak kabul edilip edilmeyeceği hk.

Özelge: Yurt dışında yerleşik ihracatçı firmanın Türkiye'de açtıracağı hesaba ithalattan önce yatırılan ithalat bedelinin peşin ödeme olarak kabul edilip edilmeyeceği hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.06.68.165.01.03
Tarih: 
30/12/2011
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı  : B.07.1.GİB.0.06.68.165.01.03

Konu: KKDF

 

.......

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, İran'dan metal ithalatı yapmak istediğiniz bildirilmekte ve satıcı firmanın ithalat bedellerini Türkiye'de ..... Bankasında kendi adına açtırdıkları hesaplarına ödenmesini talep ettiği belirtilerek, yurt dışında yerleşik İran firmasının Türkiye'de açtırmış olduğu bu hesaba ithalattan önce yatırılan ithalat bedelinin peşin ödeme kabul edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

            Ödeme şekli "peşin" olarak belirtilen ithalat işlemlerinde, mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edildiğinin tevsik edilmesi şartıyla fon kesintisi yapılmamaktadır.

            Bu kapsamda, gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce, ödeme şekline göre Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan malların ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Buna göre, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmadan ithalatın gerçekleşebilmesi için mal bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ihracatçının yurtdışı hesabına transfer edildiğinin yukarıda sayılan belgelerden biri ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi gerekmektedir. İşlemin mahiyetine göre bu belgelerden herhangi biri ile peşin ödemenin tevsik edilememesi halinde, yapılan ithalat kredili bir işlem olacağından söz konusu ithalat tutarı üzerinden fon kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                            

 

                                                                                                                        Başkan a.