Buradasınız

Özelge: standart dışı külçe altın ithalatının kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulup tutulmayacağı hk.

Özelge: standart dışı külçe altın ithalatının kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulup tutulmayacağı hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6800-7
Tarih: 
19/06/2009
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

SAYI   : B.07.1.GİB.0.02.68/6800-7

KONU : KKDF

 

 

.................

.................

..........

 

 

İlgi    : ............. tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, İstanbul Altın Borsası üyesi olan Firmanızın standart dışı ağırlık ve ayarda işlenmemiş külçe altın ithalatı yapacağı, söz konusu altının standart külçe altın haline getirilerek altın borsasında işleme sokulacağı belirtilmekte ve mal mukabili ödeme yöntemine göre yapılacak standart dışı külçe altın ithalatının kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulup tutulmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulmaktadır.

Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin (29) numaralı bendinde, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 7 nci maddesi uyarınca, İstanbul Altın Borsasında işlem görmek üzere anılan Kararın 2 nci maddesinde belirtilen özelliklere sahip işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, anılan Tebliğin 3 üncü maddesinin (29) numaralı bendinde yer alan şartları taşıması kaydıyla, mal mukabili ödeme yöntemine göre yapılacak işlenmemiş külçe altın ithalatının kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

   

        Başkan a.