Buradasınız

Özelge: Şirketin yurt dışından kullandığı TL kredisi sebebiyle, sözleşme gereğince vade sonunda tahakkuk edecek faiz tutarı üzerinden tahakkuk tarihi itibariyle % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında…

Özelge: Şirketin yurt dışından kullandığı TL kredisi sebebiyle, sözleşme gereğince vade sonunda tahakkuk edecek faiz tutarı üzerinden tahakkuk tarihi itibariyle % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında…

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2/
Tarih: 
29/07/2009
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı     : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2/

Konu   : KKDF

 

 

..................... SAN. VE TİC. A.Ş.

.................................

 

 

İlgi    : .............. tarih ve .......... sayılı dilekçeniz.

       

İlgide kayıtlı dilekçenizde; ......... tarihli valörle "............ Geneva, Switzerland" bankasından sağlanan 04.08.2009 ödeme vadeli, vade sonunda anapara ile birlikte ödemeli yıllık % 21 faizli 10.200.000- TL'lik kredi ile ilgili olarak kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi ödenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğin 2'nci maddesi gereğince; bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler nedeniyle, tahakkuk ettirilen faiz tutarı üzerinden % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, Merkez Bankasının 07.07.1997 tarih ve 97/5 sayılı talimatında, Türkiye'de yerleşik kişilerce yurtdışından sağlanan Türk Lirası kredilerde fon kesintisinin, faiz üzerinden sözleşmede belirtilen faiz tahakkuk dönemlerinde hesaplanacağı ve faiz tahakkuk dönemini izleyen ayın 15'inci gününe kadar kredi kullanımına aracılık eden banka tarafından beyan edilip ödeneceği belirtilmiştir.

Buna göre, Şirketinizce yurt dışından kullanılan TL kredisi sebebiyle, sözleşme gereğince vade sonunda tahakkuk edecek faiz tutarı üzerinden tahakkuk tarihi itibariyle % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                           

                 Başkan a.