Buradasınız

Özelge: Antepodaki eşyayı devralan firmanın serbest dolaşıma giriş beyannamesi düzenlemesi halinde, mal mukabili ödeme şekline göre yapılacak ithalatta, KKDF ödenip ödenmeyeceği hakkında

Özelge: Antepodaki eşyayı devralan firmanın serbest dolaşıma giriş beyannamesi düzenlemesi halinde, mal mukabili ödeme şekline göre yapılacak ithalatta, KKDF ödenip ödenmeyeceği hakkında

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7
Tarih: 
04/06/2007
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı  : B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7

Konu:

 

.............................

 

İlgi: ............... muhatap 04.04.2007 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, gümrük yönetmeliğinin 291. maddesine istinaden antepodaki eşyayı devralan firmanın serbest dolaşıma giriş beyannamesi düzenlemesi halinde, mal mukabili ödeme şekline göre yapılacak ithalatta, KKDF ödenip ödenmeyeceği konusunda bilgi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Buna göre, gümrük yönetmeliğinin 291. maddesine istinaden antepodaki eşyayı devralan firmanın serbest dolaşıma giriş beyannamesi düzenlemesi halinde, mal mukabili ödeme şekline göre yapılacak ithalat üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                            

                                                                                                                                Başkan a.