Buradasınız

Özelge: Yurtdışından sağlanan döviz kredisinin ortalama vadesinin 1 yılın altına düşmesi halinde, söz konusu kredi üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında…

Özelge: Yurtdışından sağlanan döviz kredisinin ortalama vadesinin 1 yılın altına düşmesi halinde, söz konusu kredi üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında…

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.68/6802-2/
Tarih: 
26/07/2006
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

   

Sayı     : B.07.1.GİB.0.68/6802-2/

Konu   : Konut Kredileri

 

 

..................VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(................... Grup Müdürlüğüne)

 

Başkanlığınız .............Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden .................. Organik Tarım Ürünleri ve Gıda Ticaret Ltd. Şti'nden alınan 03.05.2006 tarihli bir örneği ilişik dilekçenin incelenmesinden, adı geçen Şirket tarafından yurtdışındaki bir bankadan kullanılmak istenen geri ödemesi açık ve geri ödeme vadelerinin krediyi kullananın inisiyatifinde olduğu kredinin belirlenen kredi limitleri içinde istenilen tarih ve tutarda serbestçe çekileceği ve kredi dilimlerinin yine söz konusu Şirketin belirleyeceği zaman dilimlerinde anapara ve faiz olarak geri ödenebileceği belirtilerek, söz konusu kredi üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

12.05.1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 3 üncü maddesinin (20) numaralı bendinde, Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışından sağlanan, ortalama vadesi asgari 1 yıl olan döviz ve altın kredilerinden kaynak kullanımını destekleme fonuna kesinti yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, adı geçen Şirketçe yurtdışından sağlanan döviz kredisinin ortalama vadesinin  1 yılın altına düşmesi halinde, söz konusu kredi üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir. Ortalama vade, T.C. Merkez Bankasının 05.08.1996 tarih ve 96/2 No.lu Talimatının 6 numaralı bendinde açıklandığı şekilde, yani anapara ödemelerinin ödeme tarihlerine göre ağırlıklı ortalamalarının alınması suretiyle hesaplanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve durumun adı geçen mükellefe de duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                           Başkan a.