Buradasınız

Özelge: İthalat, İhracat ve görünmeyen işlemlerden doğan alacak ve borçlarını, yurt dışı grup şirketlerinin borç ve alacaklarına mahsup edilmesi hk.

Özelge: İthalat, İhracat ve görünmeyen işlemlerden doğan alacak ve borçlarını, yurt dışı grup şirketlerinin borç ve alacaklarına mahsup edilmesi hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.06.68-165.03
Tarih: 
23/10/2009
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı    : B.07.1.GİB.0.06.68-165.03

Konu  :  K.K.D.F.

 

 

................... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 

            İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan ................ ait özelge talep formunda, şirketlerinin bağlı olduğu grup şirketleriyle yaptığı ihracat, ithalat ve görünmeyen işlemlerden doğan alacak ve borçlarını, yurt dışında kurulu bir grup şirketi bünyesinde aylık dönemler itibariyle birbirine mahsup etmek ve varsa bakiyenin Türkiye'de kurulu bankalar aracılığıyla yurt dışına ödenmesi ya da tahsili usulünün uygulanmak istendiği belirtilerek, yapılacak ithalat işlemlerinde borç ve alacak işlemlerinin bakiyesinin ödendiğini ya da tahsil edildiğini gösteren banka dekontu ve borç/alacak listesinin ilgili ithalat bedellerinin peşin olarak ödendiğinin kanıtı olarak kabul edilip edilemeyeceği ve bu işlemlerin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulup tutulmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi olup, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden fon kesintisi yapılmamaktadır.

Ödeme şekli "peşin" olarak belirtilen ithalat işlemlerinde fon kesintisinin yapılmaması için, mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edildiğinin tevsik edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının Türk Lirası karşılığının, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce, ödeme şekline göre Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan malların ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır. İthalat tutarının tamamının gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edildiğinin ilgili gümrük idaresine tevsik edilememesi halinde ise transferi tevsik edilemeyen ithalat tutarı üzerinden kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi yapılmaktadır.

 Buna göre, ihracat ve görünmeyen işlemlerden doğan alacaklarınızın yazınızda bahsedildiği şekilde şirketinizin bağlı olduğu grup şirketleriyle yapılacak ithalatlardan mahsup edilmesi sonucu kalan tutarın transfer edilmesi durumunda, ithalat tutarının tamamının yurtdışına transfer edildiği hususu yukarıda belirtilen yazı ve belgelerle ispat edilmiş olmayacağından, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transferi tevsik edilmeyen ithalat tutarı üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                 Başkan a.