Buradasınız

B.K.K. No 2004/8127

B.K.K. No 2004/8127

No: 
2004/8127
Resmi Gazete Tarihi: 
03/12/2004
Resmi Gazete No: 
25659

Karar Sayısı: 2004/8127

Katma değer vergisinden istisna edilen bazı işlemlerle ilgili asgari tutarın ekli Karar'da belirtildiği şekilde tespiti; Maliye Bakanlığı'nın 4/11/2004 tarihli ve 52390 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/11/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.
11.11.2004 Tarihli ve 2004/8127 Sayılı

Kararnamenin Eki
KARAR


Madde 1- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesi kapsamında vergiden istisna olan teslim ve hizmetlerde uygulanacak asgari tutar katma değer vergisi hariç 100 milyon Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.