Buradasınız

B.K.K. No 2006/10302

B.K.K. No 2006/10302

No: 
2006/10302
Resmi Gazete Tarihi: 
21/04/2006
Resmi Gazete No: 
26146

Karar Sayısı : 2006/10302


Ekli "Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/3/2006 tarihli ve 22940 sayılı yazısı üzerine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.KAMU ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANININ

YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARGecikme zammı oranı

MADDE 1 _ (1) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2,5 olarak belirlenmiştir.Yürürlük

MADDE 2 _ (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Yürütme

MADDE 3 _ (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.