Buradasınız

Performans Yönetimi Çalıştayı

Performans Yönetimi Çalıştayı

Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen, Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresinde İdari Kapasitenin Artırılması Teknik Yardım Projesi’nin İdari Kapasitenin Artırılması Bileşeni kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı çalışanlarının katılımıyla “Performans Yönetimi Çalıştayı”  Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Proje faaliyetlerinden performans yönetim sisteminin geliştirilmesi kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı Stratejik Planı ile uyumlu Performans Yönetimi Sistemi’nin geliştirilmesine yönelik öneriler ve stratejik hedeflere uygun taslak performans göstergelerinin belirlenerek değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalıştayda verimlilik ve etkinlik temelinde taslak performans göstergelerinin, formüllerinin, sorumluların ve ölçüm periyodunun belirlenmesi çalışmaları yapılmıştır.

Undefined