Buradasınız

Risk Yönetimi Eğitimi

Risk Yönetimi Eğitimi

Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen, Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresinde İdari Kapasitenin Artırılması Teknik Yardım Projesi’nin İdari Kapasitenin Artırılması Bileşeni kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı çalışanlarının katılımıyla “ISO 31000 veya COSO KRY bazlı kurumsal risk yönetimi sistemi oluşturma metodolojisi ve araçları üzerinde kurumsal bilgi ve beceriler geliştirmeye yönelik konuları içeren, Risk Yönetimi Eğitimi”  Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Türkçe