Buradasınız

İnsan Kaynakları Stratejisi Çalıştayı Gerçekleştirilmiştir.

İnsan Kaynakları Stratejisi Çalıştayı Gerçekleştirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen, Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresinde İdari Kapasitenin Artırılması Teknik Yardım Projesi’nin İdari Kapasitenin Artırılması Bileşeni kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü çalışanlarının katılımıyla “İnsan Kaynakları Stratejisi Çalıştayı”  Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı Stratejik Planı ile uyumlu İnsan Kaynakları Stratejilerinin ve önceliklerinin tanımlanması amacıyla gerçekleştirilen çalıştayda mevcut insan kaynakları önceliklerinin ve gelişim alanları değerlendirilmiş, organizasyon yapısı, işe alım süreçleri, eğitim ve gelişim süreçleri, performans takibi, öneri sistemi, motivasyon ve ödüllendirme konuları ele alınmıştır.

Türkçe