Buradasınız

Yurt dışında bulunan ortak firmadan kullanılan döviz kredisinin sermaye artırımında kullanılarak kapatılması

Yurt dışında bulunan ortak firmadan kullanılan döviz kredisinin sermaye artırımında kullanılarak kapatılması

Sayı: 
70903105-165.01.02 [36]-E. 105622
Tarih: 
23/08/2017

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

 Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı : 70903105-165.01.02 [36]-E. 105622                                                                                                23.08.2017

Konu : Yurt dışında bulunan şirket ortağı

 firmadan kullanılan döviz kredisi

 

İlgi : ......... sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekinde yer alan ............'ye ait özelge talep formunun incelenmesinden, adı geçen şirket tarafından şirketin kuruluş tarihi olan Mart/2015 döneminde yurt dışında mukim şirket ortağından Mayıs/2018 tarihinde geri ödenmek üzere yabancı para üzerinden borç kullanıldığı, 37 ay vadeli olan bu işlem için kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi doğmadığı, yakın zamanda yurt dışında mukim ortağın henüz vadesi gelmemiş olan borcunu şirket sermayesine ekleme kararı aldığı, dolayısıyla sözleşme vadesinden önce borcun geriye ödenmeyerek şirket sermayesine ilave edileceği ve ortağın alacağından vazgeçerek şirket açısından sermaye artırımının söz konusu olacağı belirtilerek sözleşme vadesinden önce borcun sermayeye ilave edilmesi ile borca ait bir KKDF kesintisinin doğup doğmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç); -ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3 -ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda % 1 -ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda % 0,5 -ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda % 0 oranlarında KKDF kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Öte yandan, 31.12.2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2003/6660 sayılı Kararname ile "Asgari vadesi bir yıl ve üzerinde olup, yurt dışından alman döviz kredileri ve yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılan kredilerden; vadesi dolmadan önce krediyi kullananlar tarafından, kısmen veya tamamen sermaye artırımında kullanılmak suretiyle kapatılması veya sermaye artırımında kullanılmak üzere gerçek veya tüzel kişilere devir ve temlikinin yapılması" halinde KKDF kesintisi yapılmaması hükme bağlanmıştır.

Buna göre, anılan şirketin yurt dışından sağladığı 3 yıl üzeri vadeli döviz kredisinin vadesi dolmadan önce kısmen veya tamamen sermaye artırımında kullanılmak suretiyle kapatılması halinde KKDF kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.