Buradasınız

Kurumsal Performans Yönetimi Eğitimi

Kurumsal Performans Yönetimi Eğitimi

Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen, Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresinde İdari Kapasitenin Artırılması Teknik Yardım Projesi’nin İdari Kapasitenin Artırılması Bileşeni kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı çalışanlarının katılımıyla “kurumsal performans yönetimine ilişkin temel kavramlar, doğru hedeflerin belirlenmesi, performansın ölçümlenmesi, iş planlarının entegre edilmesi ve raporlama sürecinin iyileştirilmesi konularını içeren, Kurumsal Performans Yönetimi Eğitimi”  Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Türkçe