Buradasınız

Bilgi Yönetimi Eğitimi

Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen AB Teknik Yardım Projesi II. Bileşeni “İdari Kapasitenin Artırılması” kapsamında Etki Analizi Eğitimi   Ankara Limak Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Undefined