Buradasınız

Beyannamelerini Kendileri Gönderebilecek Mükellefler

Beyannamelerini Kendileri Gönderebilecek Mükellefler;

1- 3568 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan tebliğlere göre aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle beyannamelerini meslek mensubuna imzalatma zorunluluğu bulunmayan mükellefler

2- Muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmeye bağlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getirilenler

3- Yeminli mali müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalanmış olan mükellefler 

4- Katma Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunlara bağlı iktisadi işletmeler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Devlet ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri İştirakleri, Döner Sermayeli İşletmeler, Özerk Kuruluşlar ile Diğer Kamu Kurumları ve Noterler

5- Gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri

6- 1581 sayılı Kanuna göre kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri

7- 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlar

8- 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerden, mesleki faaliyetini icra etmeyen ancak, gelir getirici faaliyette bulunanlar

 

Undefined