Buradasınız

Vergi Daireleri İş ve İşlem Süreç Yönetimi Eğitimi

Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen AB Projesinin II. Bileşeni olan “İdari Kapasitenin Artırılması” kapsamında, Vergi Daireleri İş ve İşlem Süreç Yönetimi Eğitimi, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Semi OKUMUŞ ve Daire Başkanı Sayın İlhan KARAYILAN’ın açılış konuşmalarıyla Ankara Limak Otel’de başlamıştır. 

Vergilendirme süreçlerinin basitleştirilmesi faaliyeti kapsamında düzenlenen eğitim gerçekleştirilecektir.

Türkçe