Buradasınız

B.K.K. No 2013/5595

B.K.K. No 2013/5595

No: 
2013/5595
Resmi Gazete Tarihi: 
01/12/2013
Resmi Gazete No: 
28838

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR İLE BAZI KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

 

B.K.K. No

 

2013/5595

Resmi Gazete Tarihi

01/12/2013

Resmi Gazete Sayısı

28838

Kapsam

                                                                           

 

 

Karar Sayısı : 2013/5595

 

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 2/9/2013 tarihli ve 82376 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Kararın eki

 

                   
   

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ     ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR İLE BAZI KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK     YAPILMASINA VE 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI     LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN     BELİRLENMESİNE

   

DAİR KARAR

   

 

   

MADDE 1-     24/12/2007     tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan     Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine     İlişkin Kararın eki (I) sayılı listenin;

   

a) 3 üncü sırasında     yer alan “01.05 pozisyonunda yer alan hayvanlar ile” ibaresi yürürlükten     kaldırılmış,

   

b) 8 inci     sırasına “bu yayınların elektronik ortamda satışı     (elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerleri hariç),” ibaresi     eklenmiş,

   

c) 17 nci     sırasında yer alan

   

                             
     

85.02

     
     

Elektrik enerjisi üretim       (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri (8502.31,       8502.39, 8502.40 hariç)

     
   

                                                                                                                                                    ”

   

satırı

   

                                                                                                                     
     

8502.11

     
     

Çıkış gücü 75 kVA.yı       geçmeyenler (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu       (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları

     
     

8502.12

     
     

Çıkış gücü 75 kVA.yı       geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler        (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel       veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları

     
     

8502.13

     
     

Çıkış gücü 375 kVA.yı       geçenler  (Sıkıştırma ateşlemeli,       içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi       üretim (elektrojen) grupları

     
     

8502.20

     
     

Kıvılcım ateşlemeli,       içten yanmalı, pistonlu motorlu elektrik enerjisi üretim  (elektrojen) grupları

     
     

8502.31

     
     

Rüzgar çıkış gücü ile çalışanlar       (Yalnız çıkış gücü 500 kVA olanlar)

     
   

                                                                                                                                                    ”

   

şeklinde değiştirilmiş ve bu sıraya,    

   

“                                                                                                                                

                             
     

85.14

     
     

Sanayi veya laboratuvarlarda       kullanılan elektrik ocak ve fırınları (endüksiyon veya dielektrik kaybı       yoluyla çalışanlar dahil); endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla       termik işlemlerde kullanılmaya mahsus diğer sanayi veya laboratuvar       cihazları:

     
   

                                                                                                                                                    ”

   

satırından sonra gelmek üzere     aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
     

84.06

     
     

Buhar türbinleri

     
     

84.10

     
     

Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler

     
     

84.11

     
     

Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri

     
     

8413.19.00.20.00

     
     

Fiyat       ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları

     
     

8413.19.00.90.11

     
     

Gıda       maddeleri için miktar gösteren dağıtım pompaları

     
     

8413.19.00.90.12

     
     

Miktar       gösteren tertibatı olan diğer dağıtım pompaları

     
     

8413.40.00.00.00

     
     

Beton pompaları

     
     

8413.60

     
     

Diğer döner deplasmanlı (pozitif hareketli) pompalar

     
     

8422.30.00.00.00

     
     

Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya,       kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri,       kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar;       içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar

     
     

8422.40.00.00.00

     
     

Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek       ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)

     
     

8423.30

     
     

Sabit ağırlıkları tartan basküller ve maddeyi belirli bir       ağırlığa göre tartarak çuval ve diğer kaplara doldurmaya mahsus baskül ve       teraziler

     
     

84.27

     
     

Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük       arabaları

     
     

84.39

     
     

Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt       veya karton imaline veya finisajına mahsus makina ve cihazlar

     
     

84.40

     
     

Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus       makinalar (münferit yaprakları dikmeye mahsus makinalar dahil)

     
     

84.41

     
     

Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer       makina ve cihazlar (her cins kesme makina ve cihazları dahil)

     
     

84.42

     
     

 Levhaları,       silindirleri ve diğer tabedici unsurları hazırlamaya ve yapmaya mahsus       makinalar, cihazlar ve teçhizat ( 84.56 ila  84.65 pozisyonlarında yer alan  takım tezgahları hariç); levhalar,       silindirler ve diğer tabedici unsurlar; matbaacılıkta kullanılmak  üzere hazırlanmış levhalar, silindirler       ve litoğrafya taşları (örneğin; düz, pütürlü veya cilalı)

     
     

8443.16.00.00.00

     
     

Fleksografik baskı yapan makinalar

     
     

8444.00

     
     

Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu       (basınçlı fışkırtma usulüyle lif imali), çekilmesi, tekstüre edilmesi       veya kesilmesine mahsus makina ve cihazlar

     
     

84.45

     
     

Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar;       eğirme, katlama veya bükme makinaları veya dokumaya elverişli ipliklerin       üretimine mahsus diğer makina ve cihazlar; dokumaya elverişli iplikleri       bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura sarıcılar dahil) ve 84.46 veya       84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılan dokumaya elverişli       ipliklerin hazırlanmasına mahsus makinalar

     
     

84.46

     
     

Dokuma makinaları (tezgâhlar)

     
     

84.47

     
     

Örgü makinaları, dikiş -trikotaj makinaları ve gipe edilmiş       iplik, tül, dantela, işleme, şeritci ve kaytancı eşyası veya file imaline       mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları

     
     

8448.11.00.00.00

     
     

Ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, kopya       edici, delici veya birleştirici makinalar

     
     

8448.19

     
     

Diğerleri (84.44,84.45, 84.46 veya 84.47 Pozisyonlarındaki       makinalar için yardımcı makina ve cihazlar)

     
     

8449.00

     
     

Şekilli veya parça halinde keçe veya dokunmamış mensucat       imalatına veya finisajına mahsus makina ve cihazlar (keçeden şapka       imaline mahsus makina ve cihazlar dahil); şapka kalıpları

     
     

8452.21.00.00.00

     
     

Otomatik üniteler (Ev tipi olmayan diğer dikiş       makinaları)

     
     

8452.29.00.00.00

     
     

Diğerleri (Ev tipi ve otomatik üniteli olmayan diğer       dikiş makinaları)

     
     

84.53

     
     

Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya       işlenmesi, deri veya köseleden yapılan ayakkabı veya diğer eşyanın       imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar (dikiş makinaları hariç)

     
     

84.54

     
     

Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanılan tav       ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makinaları

     
     

84.56

     
     

Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın       veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro-erozyon, elektro-kimyasal,       elektron ışını, ionik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine       mahsus makina ve aletler, su püskürtmeli kesme makinaları

     
     

84.57

     
     

Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, tek istasyonlu       tezgâhlar ve çok istasyonlu transfer tezgâhları

     
     

84.58

     
     

Metal işlemeye mahsus torna tezgahları ( tornalama       merkezleri dahil)

     
     

84.59

     
     

Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya,       frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları       (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları       (tornalama merkezleri dahil) hariç]

     
     

84.60

     
     

Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar       veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama,       honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine       mahsus tezgâhlar ( 84.61 pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya       dişli tamamlama tezgâhları hariç)

     
     

84.61

     
     

Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen,       tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan planya,       vargel, yiv açma, broş, dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama       tezgâhları, testere, dilme tezgâhları ve diğer takım tezgâhları

     
     

84.62

     
     

Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle       işlemeye mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri       kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye,       taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler       dahil); metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda       sayılmayan presler

     
     

84.63

     
     

Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus       diğer takım tezgâhları

     
     

84.64

     
     

Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral       maddeleri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus makinalar

     
     

84.65

     
     

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya       benzeri sert maddeleri işlemeye mahsus makinalar (çivi çakma, zımbalama,       yapıştırma veya başka şekilde birleştirmeye mahsus makinalar dahil)

     
     

84.77

     
     

Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer       almayan kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten       eşyanın imaline mahsus makina ve cihazlar

     
     

8479.10.00.00.19

     
     

Diğerleri (Yol çizme makinaları ile beton serme ve       dökme makinaları dışındaki bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde       kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar)

     
     

8479.50.00.00.00

     
     

Sınai robotlar (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya       yer almayan)

     
     

8479.89

     
     

Diğerleri (Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makine       ve cihazlar)

     
     

8480.71.00.00.00

     
     

Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar (Kauçuk       veya plastik maddeler için kalıplar)

     
     

8480.79.00.00.00

     
     

Diğerleri (Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olmayan       kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar)

     
     

8515.80.10.10.00

     
     

Ultrasonik kaynak makinaları (Metalleri işlemek için       olanlar)

     
     

8515.80.90.10.00

     
     

Ultrasonik kaynak makinaları (Metal dışındaki maddeleri       işlemek için olanlar)                                                                                                        

     
     

8515.80.90.90.00

     
     

Diğerleri (Metal dışındaki maddeleri       işlemeye mahsus ultrasonik olmayan kaynak makinaları)

     
   

                                                                                                                                                    ”

   

 

   

MADDE 2- 24/12/2007     tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan     Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine     İlişkin Kararın eki (II) sayılı listenin;

   

a) “A) GIDA     MADDELERİ” bölümünün 1 inci sırasının (a) bendinde     yer alan “01.04” ibaresi, “01.04, 01.05” şeklinde değiştirilmiştir.

   

b)“B) DİĞER MAL VE     HİZMETLER” bölümünün 14 üncü sırasına “Kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927     tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların     tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı     uygulanır.),” ibaresinden sonra gelmek üzere “elektronik kitap (e-kitap) ve     benzeri yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik kitap okuyucu,     tablet ve benzerleri hariç),” ibaresi eklenmiştir.

   

 

   

MADDE 3- 4760 sayılı Özel     Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki  vergi tutarları     uygulanarak teslim edilen     2710.19.41.00.11,     2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12     G.T.İ.P. numaralı malların vergi tutarları, bu mallara yalnızca     Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı     mevzuatına uygun olarak Türkiye’de toplanan kullanılmış kızartmalık     bitkisel yağlar ile kullanım süresi geçmiş bitkisel yağlardan elde edilen     aynı cetveldeki 3824.90.97.90.54 G.T.İ.P. numaralı “oto biodizel”in     harmanlanmış olduğunun tespiti halinde, oto biodizel miktarının toplam     harmanlanmış mal miktarına oranı kadar eksik uygulanır. Ancak bu orana göre     belirlenen vergi tutarları, 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve     2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallar için (I) sayılı     listenin (A) cetvelinde belirlenmiş olan vergi tutarlarının %98’inden az     olamaz. Bu hesaplama sonucunda ortaya çıkan vergi tutarlarında virgülden     sonraki 4 hane dikkate alınır. Bu mallara daha önce uygulanan vergi     tutarları ile yukarıda belirlenen orana göre hesaplanan vergi tutarları     arasındaki fark için 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (4) numaralı     fıkrası hükmü uygulanır.

   

 

   

MADDE 4-     8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe     konulan 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin     (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili     Kararın 1 inci maddesinde yer alan liste aşağıdaki şekilde     değiştirilmiştir.

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
     

 

     
     

(I)                      SAYILI LİSTE (B) CETVELİ

     
     

 

     
     

G.T.İ.P.       NO

     
     

Mal       İsmi

     
     

ORAN       (%)

     
     

2707.10.00.00.00

     
     

Benzol (Benzen)

     
     

0,75

     
     

2707.20.00.00.00

     
     

Toluol (Toluen)

     
     

0,75

     
     

2707.30.00.00.00

     
     

Ksilol (Ksilen)

     
     

0,75

     
     

2707.50.00.00.11

     
     

Solvent nafta (Çözücü nafta)                                                                                                  

     
     

0,75

     
     

2707.50.00.00.19

     
     

Diğerleri

     
     

0,75

     
     

2707.99.19.00.00

     
     

Diğerleri

     
     

0,75

     
     

2707.99.20.00.00

     
     

Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol       eterleri; Antrasen

     
     

0,75

     
     

2709.00.10.00.00

     
     

Tabii gazın kondanseleri

     
     

0,75

     
     

2710.12.21.00.00

     
     

White spirit

     
     

0,75

     
     

2710.12.25.00.00

     
     

Diğerleri

     
     

0,75

     
     

2710.12.90.00.11

     
     

Diğer solventler (Çözücüler)

     
     

0,75

     
     

2710.12.90.00.19

     
     

Diğerleri                                                                                                                                     

     
     

0,75

     
     

2710.19.29.00.00

     
     

Diğerleri

     
     

0,75

     
     

2710.20.90.00.00

     
     

Diğer yağlar
      [Yalnız;
     
      -2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı       malların biodizel ihtiva edenleri,
     
      -2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93       ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva       edenleri.]    

     
     


     
     
     
     

     

0,75
     
     
     
     

     

28,50

     
     

2901.10.00.90.11

     
     

Hekzan

     
     

0,75

     
     

2901.10.00.90.12

     
     

Heptan

     
     

0,75

     
     

2901.10.00.90.13

     
     

Pentan

     
     

0,75

     
     

2901.10.00.90.19

     
     

Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar

     
     

0,75

     
     

2902.20.00.00.00

     
     

Benzen (Benzol)

     
     

0,75

     
     

2902.30.00.00.00

     
     

Toluen (Toluol)

     
     

0,75

     
     

2902.60.00.00.00

     
     

Etil benzen

     
     

0,75

     
     

2909.19.90.00.13

     
     

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

     
     

0,75

     
     

38.11

     
     

Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu       durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler,       aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar       gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar       katkılar

     
     


     
     
     
      0,75

     
     

3814.00

     
     

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer       almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada       kullanılan müstahzarlar

     
     


     
      2,50

     
     

3824.90.40.00.00

     
     

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik       karma çözücüler ve incelticiler

     
     

 

     

2,50

     
     

2710.19.71.00.00

     
     

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                                                                                                     

     
     

28,50

     
     

2710.19.75.00.00

     
     

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen       işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

     
     

 

     

 

     

28,50

     
     

2710.19.81.00.00

     
     

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin       yağlama yağları (Yağlama yağları;       diğer yağlar)

     
     

28,50

     
     

2710.19.83.00.00

     
     

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                      

     
     

28,50

     
     

2710.19.85.00.00

     
     

Beyaz yağlar, sıvı parafin (Yağlama yağları; diğer yağlar)

     
     

28,50

     
     

2710.19.87.00.00

     
     

Dişli yağları ve redüktör yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar)

     
     

28,50

     
     

2710.19.91.00.00

     
     

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma       yağları, aşınmayı önleyici yağlar (Yağlama       yağları; diğer yağlar)

     
     

28,50

     
     

2710.19.93.00.00

     
     

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)        

     
     

28,50

     
     

2710.19.99.00.25

     
     

Diğer madeni yağlar (Yağlama       yağları; diğer yağlar)

     
     

28,50

     
     

2710.19.99.00.21  

     
     

Spindle oil

     
     

28,50

     
     

2710.19.99.00.22  

     
     

Light neutral

     
     

28,50

     
     

2710.19.99.00.23  

     
     

Heavy neutral

     
     

28,50

     
     

2710.19.99.00.24       

     
     

Bright stock

     
     

28,50

     
     

2710.19.99.00.98

     
     

Diğerleri

     
     

28,50

     
     

2712.20

     
     

Ağırlık itibariyle % 0,75'den az yağ içeren       parafin

     
     

28,50

     
     

2710.19.25.00.11

     
     

Gazyağı

     
     

2,00

     
     

2710.19.25.00.19

     
     

Diğerleri

     
     

2,00

     
     

3403.11.00.00.00

     
     

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve       köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus       müstahzarlar (Yağlama müstahzarları)

     
     

 

     

 

     

1,43

     
     

3403.19.10.00.00

     
     

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla,       ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli       minerallerden elde edilen yağları içerenler (Yağlama müstahzarları)

     
     


     
      1,43

     
     

3403.19.90.00.00

     
     

Diğerleri (Yağlama       müstahzarları)

     
     

1,43

     
     

3403.91.00.00.00

     
     

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve       köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus       müstahzarlar (Yağlama müstahzarları)

     
     


     
      1,43

     
     

3403.99.00.00.00

     
     

Diğerleri (Yağlama       müstahzarları)

     
     

1,43

     
   

       ”

   

 

   

MADDE 5-     8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe     konulan 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin     (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili     Kararın 3 üncü maddesinde yer alan liste aşağıdaki şekilde     değiştirilmiştir.

   

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     

G.T.İ.P. NO

     
     

Mal       İsmi

     
     

2710.19.71.00.00

     
     

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                                                                                                     

     
     

2710.19.75.00.00

     
     

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen       işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

     
     

2710.19.81.00.00

     
     

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin       yağlama yağları (Yağlama yağları;       diğer yağlar)

     
     

2710.19.83.00.00

     
     

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                      

     
     

2710.19.85.00.00

     
     

Beyaz yağlar, sıvı parafin (Yağlama yağları; diğer yağlar)

     
     

2710.19.87.00.00

     
     

Dişli yağları ve redüktör yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar)

     
     

2710.19.91.00.00

     
     

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma       yağları, aşınmayı önleyici yağlar (Yağlama       yağları; diğer yağlar)

     
     

2710.19.93.00.00

     
     

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)        

     
     

2710.19.99.00.25

     
     

Diğer madeni yağlar (Yağlama       yağları; diğer yağlar)

     
     

2710.20.90.00.00

     
     

Diğer yağlar
      [Yalnız; 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91,       2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel       ihtiva edenleri.]    

     
     

3403.11.00.00.00

     
     

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve       köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus       müstahzarlar (Yağlama müstahzarları)

     
     

3403.19.10.00.00

     
     

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla,       ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli       minerallerden elde edilen yağları içerenler (Yağlama müstahzarları)

     
     

3403.19.90.00.00

     
     

Diğerleri (Yağlama       müstahzarları)

     
     

3403.91.00.00.00

     
     

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve       köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus       müstahzarlar (Yağlama müstahzarları)

     
     

3403.99.00.00.00

     
     

Diğerleri (Yağlama       müstahzarları)

     
   
   

       ”

   

 

   

MADDE 6- Bu Kararın     uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

   

 

   

MADDE 7- Bu Kararın 3 üncü maddesinde     belirtilen kullanılmış kızartmalık bitkisel     yağlar ile kullanım süresi geçmiş bitkisel yağların Türkiye’de toplanmasına     ilişkin uygulamayı, belirlenen esaslar dâhilinde, Çevre ve     Şehircilik Bakanlığı takip ve kontrol eder.

   

 

   

MADDE 8- 5/6/2006 tarihli ve 2006/11202 sayılı     Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4760 Sayılı Özel Tüketim     Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel     Tüketim Vergisine İlişkin Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

   

 

   

MADDE 9-     Bu Kararın 3 üncü ve 8 inci maddeleri yayımını takip eden ay başında, diğer     maddeleri ise yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

   

 

   

MADDE 10- Bu Karar     hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

   

 

   
   
   

 

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
     

24/12/2007       tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı

     

Resmi       Gazetenin

     

Tarihi                                                                 Sayısı

     

 

     

30/12/2007

     
     

                            26742

     

 

     

24/12/2007       tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik Yapan       Kararnamelerin Yayımlandığı Resmi Gazetelerin

     

                                      Tarihi                                                                         Sayısı

     
     

8/2/2008

     
     

26781

     
     

6/4/2008

     
     

26839

     
     

19/7/2008

     
     

26941

     
     

20/9/2008

     
     

27003

     
     

29/3/2009

     
     

27184

     
     

15/7/2009

     
     

27289

     
     

28/4/2011

     
     

27918

     
     

27/11/2011

     
     

28125

     
     

27/12/2011

     
     

28155

     
     

27/1/2012

     
     

28186

     
     

24/3/2012

     
     

28243

     
     

12/9/2012

     
     

28409

     
     

1/1/2013

     
     

28515

     
     

24/2/2013

     
     

28569

     
    
   

 

                                             
     

8/10/2012       tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı

     

Resmi       Gazetenin

     

                              Tarihi                                                                        Sayısı

     
     

                            9/10/2012

     
     

                             28436

     
   

 

                                                                                                                                               
     

5/6/2006       tarihli ve 2006/11202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı

     

Resmi       Gazetenin

     

                              Tarihi                                                                          Sayısı

     
     

                            8/12/2006

     
     

26370

     
     

5/6/2006       tarihli ve 2006/11202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik Yapan       Kararnamelerin Yayımlandığı Resmi Gazetelerin  

     

                                      Tarihi                                                                         Sayısı

     
     

20/06/2008

     
     

26912

     
     

25/02/2011

     
     

27857       (2 nci Mükerrer)