Buradasınız

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Gereğince İşyeri Tescili İçin “İşyeri Bildirgesi” ve “e-bildirge” Sözleşmesi Konularında Başkanlığımızca Açıklamalarda Bulunulmuştur.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Gereğince İşyeri Tescili İçin “İşyeri Bildirgesi” ve “e-bildirge” Sözleşmesi Konularında Başkanlığımızca Açıklamalarda Bulunulmuştur.

Başkanlığımız merkez ve merkez dışı birimleri yetkilileri tarafından 22/12/2006 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen SSK Sigorta İl Müdürlüklerine başvurularak işyeri bildirgesini vermek suretiyle işyeri tescilinin yaptırılması ve e-bildirge sözleşmesinin imzalanması gerekmekte olup, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerince Başkanlığımızın merkez ve merkez dışı birimlerinden bilgi ve belge istenilmesi halinde her türlü yardım ve kolaylığın gösterilmesi gerekmektedir. 

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.