Buradasınız

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Mükellefleri e-beyanname Uygulamas? ?çin Duyuru

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Mükellefleri e-beyanname Uygulamas? ?çin Duyuru

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Ba?kanl??? mükelleflerinin yeni mükellef olduklar? vergi dairesine 01.01.2007 tarihinden itibaren elektronik ortamda beyanname gönderebilmeleri için www.gib.gov.tr / E-Beyanname / Gerekli Programlar / Beyanname Düzenleme Program?n? indirip kurmalar? gerekmektedir.