Buradasınız

06.01.2006 Tarihli Basın Bülteni

06.01.2006 Tarihli Basın Bülteni

Muhtasar Beyanname ile Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süresi dört gün uzatılmıştır.

Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesi hükmüne göre Ekim-Kasım-Aralık/2005 vergilendirme dönemine ait üçer aylık muhtasar beyanname ile Aralık/2005 dönemine ait aylık muhtasar beyanname 20 Ocak akşamına kadar, Katma Değer Vergisi Kanununun 41 inci maddesi hükmüne göre de,

Aralık/2005 dönemine ait KDV beyannamesi 20 Ocak akşamına kadar verilmek zorundadır.

Ancak, Ocak ayı içindeki resmi tatil süreleri göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, Ekim-Kasım-Aralık/2005 dönemine ait üçer aylık ve Aralık/2005 dönemine ait aylık muhtasar beyannameler ile Aralık/2005 dönemine ait katma değer vergisi beyannamesinin verilme süreleri tüm mükellefler için 24/01/2006 günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyan edilen vergiler ise kanuni süreleri olan 26 Ocak 2006 günü akşamına kadar ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.